Plenkovice

Plenkovice

Tel.: +420 515 255 143

E-mail: info@plenkovice.cz

ID datové schránky: e9mbqba

Adresa: Plenkovice 71, 671 51 Kravsko

Úřední deska

1. Název

Obec Plenkovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Plenkovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Plenkovice
Plenkovice 71
671 51 Kravsko
IČO: 00636916
Bankovní spojení:
KB Znojmo, č. ú.: 17026741/0100

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Plenkovice
Plenkovice 71
671 51 Kravsko

Tel.: 515 255 143

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: e9mbqba

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Plenkovice
Plenkovice 71
671 51 Kravsko

4.3. Úřední hodiny


Pondělí 8:00 - 11:00 | 15:00 - 17:00

Středa 15:00 - 17:00

 

4.4 Telefonní čísla

515 255 143

4.5 Čísla faxu

-

4.6 Adresa Internetové stránky

www.plenkovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy

-

4. 9 ID datové schránky

e9mbqba

5. Bankovní spojení

KB Znojmo, č. ú.: 17026741/0100

6. IČ

00636916

7. DIČ

Nejsme plátci

8. Dokumenty

Úřední deska
Obecně závazné vyhlášky

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte obecní úřad:

  • písemně
  • osobně
  • e-mailem
  • elektronickým podáním

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno

  • písemně
  • osobně
  • e-mailem
  • elektronickým podáním

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Formuláře, které jsou k dispozici v sídle Obecního úřadu Plenkovice:

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Obec Plenkovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výšíúhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Plenkovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy:

Poskytnuté informace

Užitečné odkazy

mapa obce   knihovna  hasici  penzion

vase obec czechpoint  ids jmk  vas  BLOND1  krizport

© 2022 Plenkovice. Všechna práva vyhrazena.

GOLDEN ORANGE

Prohlášení o přístupnosti

Používání Cookies

TOPlist